හැඩට ඉන්න නම් කෙටි කෑම එපාකාර්යබහුල ජීවන රටාවකට හුරු වූ බොහොමයක් දෙනාගේ දෛනික කාල සටහන පිරී ඇත්තේ කෙටි මාර්ගවලිනි. ආහාර ගැනීමේදී පවා පෝෂණීය ආහාර වෙනුවට එවෙලෙහි කුසගින්න නිවීමට කුමක් හෝ කෙටි කෑමක් ගැනීම අද වනවිට ඉතා ජනප්‍රිය අංගයක්වී ඇත.

මොවුන් සිරුර වුවමනාවෙන්ම රෝගී කර ගන්නා අතරම ඉතා ඕනෑකමින්ම සිරුරේ හැඩ ගතියද විනාශ කර ගනිති. මෙම වැරැදි සෞඛ්‍ය පුරුද්ද අත්හළ හොත් සිරුරට එමගින් ලැබෙන වාසි මොනවාද?

පියකරුභාවය වැඩි දියුණු වේ.

1)  තරුණ පෙනුම බොහෝ කාලයක් පුරාවට රැක ගත හැකි වනු ඇත.

රෝගාබාධ බොහොමයකින්ම මිදිය හැකියි.

2)  අධික ස්ථුලතාව මඟ හරවා ගත හැකියි.

3)  ඇඳුම් පැළැඳුම්වලට සිරුරේ හැඩ ගතිය ඉස්මතු වී පැවතීම.

4)  පරමායුෂ, නිරෝගී බාවය දිගුකල් විඳීමට හැකි වීම

5)  වැයවෙන අමතර ශක්තීන්, මානසික ශක්තීන් අල්ප වීම

ඔබ ආහාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු පංචවිධ කාරණා

♦ රසය

♦ වර්ණය

♦ ජවය

♦ ගුණය

♦ ප්‍රඥාව

ඉහත ගුණාංග සැපිරීමට අපොහොසත් වන ආහාරවල අහිතකර මේදය අන්තර්ගත වීම නිසා සිරුර ඉතා කෙටි කලකින්ම රෝගී වනු ඇත. එනිසා තව කෙනකුට අපිව ලස්සනට , ප්‍රසන්නවදෙනීමට අපි මුලින්ම අපිට ආදරය කළ යුතුයි. නිරෝගීව විසීමට ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන සිතා කටයුතු කළ යුතු වේ. අහිතකර පුරුදු වෙනුවට නිවැරැදි ජීවන රටාවකට අනුගත වීම තුළ අපට බොහොමයක් දෑ භුක්ති විඳීමට ඉතිරි වනු ඇති.

(මාධවී ධර්මරත්න)


RECOMMEND POSTS