අධිකරණ ප්‍රකිසංස්කරණවලට අනුමැතියඊශ්‍රායල අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ බලතල කප්පාදු කරමින්, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ නව අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ හදුන්වාදීමේ නව පනත් කෙටුම්පතට, පාර්ලිමේන්තුවේ (නෙසට් සභාවේ) අනුමැතිය හිමිවිය. ඒ ඡන්ද විමසීමකින් පසුවය.

පසුගිය කාලය පුරාවට විපක්ෂ ක්‍රියාකාරීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් මෙම නව පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලයේ මහා විරෝධතා පැවැත්විණි. ඒ, මෙම  ප්‍රතිසංස්කරණ, රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තර්ජනයක් බවත්, ඒවා 'බෙදුම්වාදී' සැලැස්මක කොටසක් බව පෙන්වා දෙමිනි.


RECOMMEND POSTS