සෞදිය බිලියන 25ක් ආයෝජනය කරයිසෞදි අරාබිය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 25ක් පාකිස්තානයේ ආයෝජනය කරන බව වාර්තා වේ.

සෞදි අරාබිය ඉදිරි වසර දෙකේ සිට පහ දක්වා කාලය තුළ ඩොලර් බිලියන 25 ක් දක්වා මුදලක් විවිධ අංශ සඳහා ආයෝජනය කරන බව පාකිස්තානයේ භාරකාර අගමැති අන්වාර්-උල්-හක් කකාර්  ප්‍රකාශ කළේය.

සෞදි අරාබියේ ආයෝජනය පතල් කැණීම්, කෘෂිකර්මාන්තය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර සඳහා පැමිණෙනු ඇති බවත්, පාකිස්තානයේ සෘජු විදේශ ආයෝජන ඉහළ යන බව සිය නිල නිවසේ  මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් අන්වාර්-උල්-හක් කකාර්  වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ය.
 
ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(GDN Online - රියාද් නුවර)

RECOMMEND POSTS