තුර්කි ජනපතිට දැන් හොඳයිඅසනීප වී දින කීපයක් නිහඩව සිටි තුර්කි ජනාධිපති රිජෙප් තායිප් එර්දොවාන් යළි ජනාධිපතිපතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවලට එක් වී සිටී.

තුර්කි ජනාධිපති එර්දොවාන්, පසුගිය දා හිටි හැටියේ අසනීප විය. ඒ මැතිවරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සජීවී රූපවාහිනී විවාදයක් පැවැත්වෙද්දීය.

තුර්කි ජනාධිපතිවරණය මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ද ලබන මැයි 14 වැනිදා පැවැත්වෙයි. තව දුරටත් ධුරයේ රැදී සිටීම එර්දොවාන්ගේ අරමුණ වී ඇත.

(අල් ජසීරා)


RECOMMEND POSTS