තුර්කියත් ග්‍රීසියත් අතරේ යහපත් සබඳතාතුර්කි ජනාධිපති රිජෙප් තායිප් එර්දොවාන්, ග්‍රීසියේ ඇතන්ස් අගනුවරදී, ග්‍රීක අග්‍රාමාත්‍ය කිරියාකොස් මිස්ටෝටාකිස් හමුවී පළුදු වුණු සබඳතා යළි වර්ධනය කර ගත්තේය.

පසුගිය වසර ගණනක කාලයේ තුර්කිය සහ ග්‍රීසිය අතරේ මත ගැටුම් පැවැතුණු අතර, එය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික අර්බුදයක් තෙක් දුරදිග ගොස් තිබුණි. අර්බුදයට හේතුව වූයේ දෙරටට පොදු මුහුදු සීමාවේ අයිතිය සම්බන්ධයෙනි.

(අල් ජසීරා)


RECOMMEND POSTS