පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක්අප්‍රේල් මස 8වන සඳුදා පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් සිදුවීමට නියමිත බව අමෙරිකාවේ නාසා ආයතනය පවසයි.

මෙය 2024 වසරේ පළමු පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණය වෙයි.

මෙක්සිකෝව, කැනඩාව සහ අමෙරිකාවේ ඇතැම් ප්‍රාන්තවල වැසියන්ට එම සූර්ය ග්‍රහණය හොඳින් දැකබලා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වෙයි.

නාසා වාර්තා අනුව මීළඟ පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් සිදුවන්නේ 2044 වසරේදීය.


RECOMMEND POSTS