පහරදීමක් වෙලා නෑඉන්දීය නාවික හමුදාව මෙරට ධීවරයන් පිරිසකට පහර දුන් බවට පළ වන මාධ්‍ය වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය යැයි කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඉන්දීය නාවික හමුදාව තම වගකීම් නිර්දෝශී අයුරින් ඉටු කරන ඉතා විනයගරුක සහ වෘත්තීමය හමුදාවක් බව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කියයි.

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින සියලු ධීවර ගැටලු, ස්ථාපිත කර තිබෙන ද්විපාර්ශවීය යාන්ත්‍රණ සහ අවබෝධතා හරහා මානුෂීය ආකාරයකින් විසඳාගැනීමට ඉන්දියාව දැඩිව කැප වී සිටින බව ද එම කාර්යාලය තවදුරටත් සඳහන් කරයි.


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS