සිංගප්පූරු ව්‍යාපාරික සංගමයෙන් වෛද්‍ය සැපැයුම්සිංගප්පූරු ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමය සිංගප්පූරු ඩොලර් 21,717ක් (ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ තිස් පහක්) වටිනා වෛද්‍ය සැපයුම් මෙරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පරිත්‍යාග කළ බව සිංගප්පූරුවේ  ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය කියා සිටී.

වෛද්‍ය සැපයුම්වල මෙම මූලික තොගයට, චූෂණ යන්ත්‍ර හය (6) ක්, ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රක 10 ක් අයත් වන අතර මෙම වෛද්‍ය සැපයුම් තොගය ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය හරහා සිංගප්පූරුවේ  සිට නොමිලයේ ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගුවනින් එවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් පහසුකම් සපයන ලදී.

සිංගප්පූරු ඩොලර් 100,000ක් රැස් කිරීම සඳහා සිංගප්පූරු ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමය විසින් දියත් කළ මහජන අරමුදල් රැස්කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් මගින් රැස්කර ගත් අරමුදල් උපයෝගී කර ගනිමින්, එම සංගමය මෙම වටිනා වෛද්‍ය සැපයුම් පරිත්‍යාග කල බව ද ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය කියා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන කොවිඩ් ආශ්‍රිත වෛද්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා අරමුදල් රැස් කිරීම පිණිස සිංගප්පූරු ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමය සිංගප්පූරුවේ ලියාපදිංචි සමූහ අරමුදල් රැස්කිරීමේ වේදිකාවක් වන රේ ඔෆ් හෝප් (ROH) සමඟ හවුල් වී ඇත. මීට අමතරව, සිංගප්පූරුවේ ලංකා ලයන්ස් ක්‍රිකට් සමාජය සහ පිම්ප් මයි ටුක් ටුක් (PMTT) සංවිධානය ද මෙම අරමුදල් රැස් කිරීමේ ප්‍රයත්න සඳහා සිංගප්පූරු ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමයට හවුල් වී ඇත.

මෙම වෛද්‍ය සැපයුම්වල මුල් තොගය, සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමයේ සභාපති ලක්ෂාන්ති ප්‍රනාන්දු මහත්මිය විසින් සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ශෂිකා ප්‍රේමවර්ධන මැතිනිය වෙත  භාර දෙන ලදී.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සිංගප්පූරු ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමයේ උප සභාපති සේනක තිරානගම මහතා, භාණ්ඩාගාරික ආචාර්ය ලාල් ගුණසිංහ මහතා හා එහි විධායක කමිටු සාමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකු සහ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහභාගී වූහ.

( තිළිණි ද සිල්වා)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS