සිරියා-යුක්රේන සබඳතා අවසන්යුක්රේනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා නිල වශයෙන් අවසන් බව සිරියානු රජය පවසා ඇත. සිරියානු රජය පවසා ඇත්තේ යුක්රේනය සිරියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා නවත්වා දැමීමට ගත් තීරණයත් සමඟ තමන් ද යුක්රේනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා නැවැත් වූ බවය.

සිරියානු අරාබි ජනරජය, මින් ඉදිරියට යුක්රේනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වන්නේ නැහැ යැයි සිරියානු විදේශ කටයුතු අමත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

සිරියාව යනු රුසියාවේ සමීපතම මිතුරෙකි. රුසියාව යුක්රේනයට එරෙහිව හමුදාමය ක්‍රියා මාර්ගයක් අනුගමනය කළ අවස්ථාවේදී, සිරියාව රුසියාවයට සහාය පළ කළ අතර, යුක්රේනයේ ඩොන්බාස් පළාතේ රුසියන් හිතවාදී බෙදුම්වාදීන් පිහිටුවාගත් ලුහන්ස්ක් සහ ඩොනෙස්ක් යන ස්වාධීන රාජ්‍යයන් නීත්‍යාණුකූල බව පිළිගත්තේය. යුක්රේනයේ උදහසට මෙය හේතුවක් වුණු අතර, යුක්රේනය සිරියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා නවතා දැමීම ඒ අනුව සිදුවිය.

(ඒ.එෆ්.පී.)


RECOMMEND POSTS