සන්නද්ධ මැර කල්ලියක් අත්අඩංගුවටඩුබායි පොලීසිය සන්නද්ධ මැර කල්ලියක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ප්‍රතිවාදීන්ට කඩුවලින් පහර දෙන ආකාරය මෙන්ම දේපළවලට හානි කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වීමෙන් අනතුරුව මැර කල්ලිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය කටයුතු කර ඇත.

අප්‍රිකානු ජාතිකයන් බවට සැක කරන මැර කල්ලියට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය නඩුපැවරීමේ අධිකාරියට භාරදීමට ඩුබායි පොලීසිය කටයුතු කර ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(GDN Online ඩුබායි නුවර)

RECOMMEND POSTS