ආසාදිතයන් 1,694ක් හමුවෙයිබහරේන් රාජ්‍යයේ පසුගිය පැය 24 තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,694ක් හමු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

කොරෝනා ආසාදිතයන් 853 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ්‍ය ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඒ අනුව, සුව වී ඇති සමස්ථ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 280,114ක් වේ.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින්, මැනමා නුවර)

 


RECOMMEND POSTS