රුසියානු කොවිඩි -19 එන්නතට අනුමැතියඑක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් රාජ්‍යය රුසියානු කොවිඩි-19 එන්නතට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, රුසියාව නිෂ්පාදය කළ ස්පුට්නික්-ලයිට් නැමති කොවිඩි-19 එන්නතට සහ බූස්ටර් එන්නතට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ස්පුට්නික්-ලයිට් කොවිඩි-19 එන්නතට එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් රාජ්‍යයේ අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව රුසියාවේ ස්වෛරී අරමුදල වන රුසියානු ඍජු ආයෝජන අරමුදල නිවේදනය කළේ ය.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින්, මොස්කව් නුවර)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS