ජාතික කොඩියට අගෞරව කළොත් හිරේසෞදි ජාතික කොඩියට අගෞරවය වන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන  ඕනෑම  පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා බව වාර්තා වේ.

එසේ අගෞරව කරන පුද්ගලයින්ට වසරක සිරදඩුවමක් හෝ සෞදි රියාල් 3,000ක දඩ මුදලක් හෝ එම දඩුවම් දෙකටම යටත් වන බව සෞදි වානිජ අමාත්‍යාංශය අනාවරණය කළේ ය.

92 වැනි ජාතික දිනය නිමිත්තෙන් මෙම ආනාවරණය සිදුකිරීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළේ ය.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(GDN Online - රියාද් නුවර)

RECOMMEND POSTS