කුලී රථ රියදුරන් පිරිසක් අත්අඩංගුවටකුවේටයේ නීතිවිරෝධී කුලී රථ රියදුරන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම නීතිවිරෝධි කුලී රථ රියදුරන් පිරිස කුවේට් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙන් ගුවන් මඟීන් රැගෙන යමින් සිටියදී  අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

බලපත්‍ර නොමැතිව ගුවන් මඟින් ප්‍රවාහනය කරන නීතිවිරෝධි කුලී රථ රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ක්ෂණික මෙහෙයුමක් ගුවන්තොටුපොළ ආරක්ෂක අංශය ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

නීතිවිරෝධී කුළි රථ රියදුරන්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගෙන ඇති අතර, ගුවන් තොටුපළේ ඇති අවසරලත් කැබ් රථ පමණක් භාවිතා කරන ලෙස ගුවන් මඟීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(GDN Online - කුවේට් නගරය)

RECOMMEND POSTS