ආධාර රැගත් ට්‍රක්රථ 134ක් යේමනයටසෞදි අරාබියේ සල්මාන් රජු ආධාර සහ සහන මධ්‍යස්ථානය ආධාර තොගයක් යේමනයට යවා ඇති බව වාර්තා වේ.

එම අධාර තොගය ජුලි 23 දින සිට අගෝස්තු 24 දින දක්වා වු කාලය තුළ ට්‍රක්රථ 134කින් යවා ඇති බවත්, එයට ආහාර මලු 34,275ක්, රටඉඳ පෙට්ටි 15,600ක්, නවාතැන් මලු 1,320ක් සහ කූඩාරම් 1,080ක් අයත් වන බව කුවේට් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය වාර්තා කළේ ය.

ඒඩන්,  හැඩ්‍රමවුට්,  අල්-හොඩෙයිදා,  මාරිබ් සහ ටයිස් ඇතුළු විවිධ පළාත්වල අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රජාවන් වෙත එම ආධාර තොගය බෙදා දීමට කටයුතු කර ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(GDN Online - රියාද් නුවර)  

RECOMMEND POSTS