කොන්සියුලර් අවශ්‍යතා මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ කොන්සියුලර් අවශ්‍යතා මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, වේලාව වෙන් කර ඉතාලියේ මිලාන් හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජනරාල් කාර්යාලයේදී මර්ගගත ක්‍රමයට කොන්සියුලර් සේවා ලබා ගැනීමට හැකිවන බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමත්‍යාංශය ද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා ඇත.

 මීට අමතර, 'කොවිඩ්19' වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව රෝමය සහ මිලාන් නගරවලින් පිටත තෝරාගත් ස්ථානවලදී ද ජංගම කොන්සියුලර් සේවාවන් සැපයීමට කටයුතු යෙදවීමට නියමිතය.

'කොවිඩ්19' වසංගත තත්ත්වය හමුවේ වුවද ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල අඛණ්ඩව මහජන සේවාවන් සපයන බව විදේශ අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS