පිලිපීනයේ මින්දනාඕහි සාමය සංවර්ධනය කිරීමමින්ඩනාඕ හි වසර 40 ක ගැටුම විසදීම සඳහා සාම ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට 2014 ජනවාරි 24 වන දින ස්වර්ග සංස්කෘතික, ලෝක සාම, ආලෝකය ප්‍රතිස්ථාපන කිරීමේ සංවිධානය  (HWPL) සහ දේශපාලන හා ආගමික නායකයින් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයින්ට ඉදිරිපත් විය.  

මේ වන විට සිවිල් කණ්ඩායම් නායකත්වයෙන් යුත් සාම ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර පිලිපීනයේ රජය සහ මොරෝ ජනතාව අතර සාම ගිවිසුමක් සඳහා සාමයේ වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීමට දායක වී තිබේ.
 
පැල්පත්වාසීන්ට සහන සැලසීම, ආගමික නායකයින් සමඟ අන්තර් ආගමික සමගිය සඳහා සංවාද පැවැත්වීම සහ සාමය සඳහා තරුණ ජාලයක් පිහිටුවීම ඇතුළු 2013 ජුනි මාසයේ සිට HWPL සංවිධානය පිලිපීනය තුළ විවිධ සිදුවීම් හා ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීය.
 
HWPL පළමු සාම පාගමන උළෙල 2014 ජනවාරි 24 වන දින පිලිපීනයේ ජෙනරාල් සැන්ටොස් හි මින්ඩනාඕ හිදී පැවැත්වීය.  ආගම් දෙකෙහිම ඇදහිලිවන්තයන්, මින්ඩනාඕ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් සහ ජාත්‍යන්තර සාම යෞවන කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් ඇතුළු දහසකට අධික පිරිසක් සහභාගී වූහ.
 
එදිනම, මැගුවින්ඩනාඕ හි ආණ්ඩුකාර සහ කතෝලික අගරදගුරු එස්මායිල් ජී. මංගුදාදතු ඇතුළු නියෝජිතයින් සාමය ඇති කිරීම සහ යුද්ධය නැවැත්වීම සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කළහ.

HWPL ට අනුව, මින්ඩනාඕ සාම ගිවිසුම මගින් “සිවිල් කේන්ද්‍රීය දැනුවත්භාවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම” පදනම් කර ගත් සාමය සඳහා වූ ප්‍රවේශයක් යෝජනා විය.

මෙම ප්‍රවේශයට අනුකූලව, ගැටුම්වල ප්‍රභවයන් වන සාධක තුරන් කිරීම සහ සාමකාමී සංවර්ධනය සඳහා වටිනාකම් හරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනය, ආගම, තරුණයින් සහ කාන්තාවන් ඇතුළු සිවිල් සමාජය කේන්ද්‍ර කර ගත් සාම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සංවිධානය ප්‍රාදේශීය කණ්ඩායම් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි.   

වයස අවුරුදු 84 දී ඔහු ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ නායකයන් සමඟ අත්වැල් බැඳගත් විට, HWPL හි සභාපති මන් හී ලී මෙසේ සිහිපත් කරයි.

“සාමය සඳහා වූ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට සහභාගිවූවන්ට පෙන්වූ අතර, මෙහෙයවන්නා සාම ගිවිසුම පැහැදිලි කළ අතර එය ඡායාරූප ගත කර වීඩියෝ ගත කරන ලදී.  එය දුටු සෙනඟ ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමින් ප්‍රීති නඟමින් සිටියහ."


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS