ඩුබායි ඡායාරූපයට ප්‍රථම තෑග්ගඩ්‍රෝන යානා මඟින් ලබා ගන්නා ඡායාරුප සඳහා පැවති ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයකදී නාගරික අංශයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද හිරු බැස යන සන්ධ්‍යාවක ඩුබායි නගරයේ ගොඩනැගිලි චමත්කාර ජනක ලෙස ඉහළ අහසට පෙනෙන ආකාරයෙන් ලබාගත් ඡායාරූපයකට ප්‍රථම ස්ථානය හිමි වී ඇති බව ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කළේය.

නැෂනල් ජියෝග්‍රෆිපික් සඟරාව සමඟ එක්ව ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන අතර ස්භාව ධර්මයා, නාගරික සහ ජනතාව යන අංශ තුන යටතේ  ප්‍රදර්ශනයටඡායාරූප ඉදිරිපත් කල හැකිය. 

ප්‍රදර්ශනයෙන් ජයග්‍රාහණය කරන ලද ඡායාරූපය ඩුබායි රාජ්‍ය මාධ්‍ය කාර්යාලයට අයත් නිල ටුවිටර් සමාජ ජාල ගිණුමේ පළ කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක

(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් පුවත් ඇසුරෙනි)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS