කිර්ගිස්තාන පිරිමි තොප්පිය ලෝක උරුමයක්කිර්ගිස්තානයේ පිරිමින්ගේ ජාතික ඇඳුමට අයත්, සාම්ප්‍රදායික හිස් වැසුම යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කිරීමට යුනෙස්කෝව පියවර ගෙන ඇත.

මෙම හිස් වැසුම හැඳින්වෙන්නේ ‘කල්පාක්’ යන නමිනි. හිස් වැසුම යුසෙන්කෝ ලෝක උරුමයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන් අතිශය සතුටට පත්වුණු බවත් එය කිර්ගිස්තානය කෙරෙහි ලෝක අවධානයක් යොමු වීමට හේතුවක් වනු ඇති බවත් එරට සංචාරක නියෝජ්‍ය ඇමැති මක්සාට් ඌලූ දමීර් පවසා ඇත.

කිර්ගිස්තානය මධ්‍යම ආසියාවේ පිහිටි කඳුකර රාජ්‍යයකි. හිමෙන් පිරුණු කඳු වැටි කිර්ගිස්තානයේ අනන්‍යතාවය.

කිර්ගිස්තානය සංචාරක ආකර්ශනයක් ද වෙයි. 2017 වසරේ, මිලියන 1.3 ක සංචාරකයන් පිරිසක් කිර්ගිස්තානයට පැමිණි බව වාර්තා වේ.

බිෂ්කෙක්හිදීය (ඒ.එෆ්.පී.)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS