වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් රාජධානියේ අවධානයශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් වූ නව සහ වැදගත් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් රාජධානියේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි ජීනිවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ එක්සත් රාජධානියේ නිත්‍ය නියෝජිත ජුලියන් බ්‍රාත්වෙයිට් සඳහන් කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පිටු 17කින් සමන්විත ලිඛිත වාර්තාවක් ඉකුත් දා (27) මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කළාය.

එක්සත් රාජධානිය විසින් අදාළ නව සහ වැදගත් වාර්තාව සලකා බලන බව එම වාර්තාව ඉදිරිපත් වීමෙන් පසු ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ජීනිවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ එක්සත් රාජධානියේ නිත්‍ය නියෝජිත ජුලියන් බ්‍රාත්වෙයිට් සඳහන් කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මීළඟ සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් සහ වගවීම සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩව සහාය දෙන බව ද හෙතෙම සිය ට්විටර් පණිවුඩයේ සඳහන් කර ඇත. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මීළඟ සැසිවාරය ලබන මස 24 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ය.


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS