පැය 24 පුරාවට සම්බන්ධ විය හැකි අංකයක්කොවිඩ් -19 හේතුවෙන් රට තුළ ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වය සලකා ජනතාව ඒකරාශී වීම වැලැක්වීම සහ සංචරණය වීම අවම කිරීම හේතුකොට ගෙන විදේශ රැකියා හා සම්බන්ධ තොරතුරු හා පැමිණිලි සදහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත හෝ දිවයින පුරා පිහිටි පලාත් කාර්යාල, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණිම වෙනුවට පැය 24 පුරාවට සම්බන්ධ විය හැකි 1989 ක්ෂණික අංකයක් හදුන්වා දී ඇත.

එම අංකය ඇමතීමෙන් අදාල විස්තර හා සේවා ලබාගන්නා ලෙස කාර්යාංශය විගමණික ප්‍රජාවට හා මහජනතාව වෙත දැනුම් දෙයි.

එසේම මේ සදහා කාර්යාල වෙත පැමිණිමෙන් වලකින ලෙසද කාරුණිකව ඉල්ලා ඇත.

( තිළිණි ද සිල්වා )


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS