ප්‍රගතිය දැනුම් දෙන්නකොළඹ පිහිටි ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු පිළිබඳව සිදු වූයේ යයි කියනු ලබන සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණ වල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් ජර්මනියේ සිටින ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා හරහා ස්විස් රජයේ බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව විදේශ අමාත්‍යාංශය පසුගිය 28 දා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

ඒ අනුව ස්විට්සර්ලන්තය සඳහා ද අක්ත ගන්වා සිටින ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා මෙම පරීක්ෂණය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් සඳහා ළඟදීම ස්විස් බලධාරීන් හමුවීමට නියමිත බවද එම අමාත්‍යාංශ්‍ය සඳහන් කර සිටී.

එසේම සිදු වූයේ යැයි කියනු ලබන සාපරාධී සිද්ධිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජය බැරෑරුම් ලෙස සැලකිල්ලට ගෙන තිබෙන බවද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටී.
විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ විසින් නිකුත් කළ එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.

“ඉකුත් 25 වැනි සඳුදා කොළඹ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ දේශීයව බඳවා ගනු ලැබූ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධයෙන් සිදු වූයේ යයි කියනු ලබන සාපරාධී සිද්ධිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජය බැරෑරුම් ලෙස සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

සිදුවූ බවට ප්‍රකාශ වන මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව 27 දිනයේ දී දැනගැනීමෙන් අනතුරුව, පොලීසිය මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට වහාම පියවර ගෙන තිබේ.
මෙම විමර්ශනය සුමටව සහ ස්ථාපිත ක්‍රියා පටිපාටියට අනුකූලව සිදුකිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන්ට අවස්ථාව සලසා දීම පිණිස ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

ස්විට්සර්ලන්තය සඳහා සමගාමීව අක්ත ගන්වා සිටින ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ඉංජිනේරු කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමා මෙම පරීක්ෂණය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් සඳහා ළඟදීම ස්විට්සර්ලන්ත බලධාරීන් හමුවීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩලවල සුමට ක්‍රියාකාරිත්වයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිළිබඳ වියානා සම්මුතියට (1961) රාජ්‍ය පාර්ශ්වයක් ලෙස පවරා ගන්නා ලද බැඳීම් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා වූ කැපවීම නිසැකවම තහවුරු කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා රජය මෙහි දී අවස්ථාව සලසා ගනු ඇත.

(තිළිණි ද සිල්වා)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS