දින 16ක නිවාඩුවක්සෞදි රජය Eid Al-Adha උත්සවය වෙනුවෙන් දින 16ක නිවාඩුවක් ලබා දෙන බව සෞදි සමාජ සේවා පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළ බව ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කළේය.

අගෝස්තු 24 දින සිට සැප්තැම්බර් 09 දින දක්වා එම නිවාඩුව ලබාදීමට නියමිතව ඇත.

නැවත රාජකාරි ආරම්භ කිරීම සැප්තැම්බර් 10 වෙනි දින සිදුවන බව සෞදි සමාජ සේවා පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හාමඩ් අල්-මනිෆ් ප්‍රකාශ කළේය

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක

(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් පුවත් ඇසුරෙනි)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS