ලක්ෂ 3 වඩා උල්ලංඝනය කරලා2017 වර්ෂය තුල රතු ආලෝක සංඥා නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම් ලක්ෂ තුන ඉක්මවා ගොස් ඇති බව කුවේට් මෝටර් රථ අධිකාරිය පසුගිය දා නිකුත් කරන ලද නවතම වාර්තාවකින් පැහැදිලි බව ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කළේය.

රතු විදුලි ආලෝක සංඥාවලට අවනත නොවී මෝටර් රථ ධාවනය කළ කුවේට් කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර සමාගම් වලට අයත් රියදුන් 32,652 ක් ද සිටින බව මෝටර් රථ අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේය.

සියලුම රියදුරන්ට විරුද්ධව නීතිය මඟින් කටයුතු කළ බව කුවේට් පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේය.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක

(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් පුවත් ඇසුරෙනි)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS