කාන්තා නාළිකාව තහනම්කාන්තාවන් වෙනුවෙන් යන තේමාව යටතේ ගාසා තීරයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත ‘ටයිෆ්’ නමැති රූපවාහිනී නාළිකාව නැවැත්වීමට ගාසා බලධාරීන් කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

නාළිකාවේ විකාශන කටයුතු ආරම්භ වීමට ඔන්න මෙන්න තිබියදී එය නැවැත්වීමට පලස්තීන හමාස් සංවිධානයකටයුතු කළ බව විදෙස් පුවත් සේවා වැඩි දුරටත් වාර්තා කර තිබේ.

‘ටයිෆ්’ නාළිකාවේ ප්‍රධානීන් පවසා ඇත්තේ හමාස් සංවිධානය ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ පිහිට පතන බවය.

සිවිල් අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධාන පමණක් නොව කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධාන පවා හමාස් සංවිධානයේ ක්‍රියා කලාපය හෙලා දැක ඇතැයි වාර්තා වේ.

(බී.බී.සී.)

 


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS