ලෙබනන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අදදශකයකට පමණ පසු, අද (6) ලෙබනනයේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වෙයි. ඒ, නව නව මැතිවරණ නීතිරීති යටතේය.

ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු ලෙබනනයේ වේලාවෙන් උදෑසන 7 ට ආරම්භ වන අතර සවස 7 ට අවසන් වනු ඇතැයි පැවසෙයි.

මැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ ආසන 128 ක් වෙනුවෙනි. සියලුම ඡන්ද ප්‍රතිඵල හෙට (7) ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ලෙබනන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා දන්වා ඇත.

(ඒ.එෆ්.පී.)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS