සිරියාවේ ඉරාන ඉලක්කවලට පහර දෙනවාසිරියාවේ ඕනෑම තැනක ඕනෑම ඉරාන ඉලක්කයකට පහර දීමට තමන් මැලිවන්නේ නැතැයි ඊශ්‍රායලය කියයි.

සිරියාවේ ඕනෑම තැනක ඉරාන ඉලක්කයකට පහර දීමට තමන්ට හැකි බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුබට නොවන බවත් පවසා ඇත්තේ ඊශ්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙදන්යාහුය.

ඊශ්‍රායලයේ අංක එකේ ප්‍රතිවාදියා ඉරානයයි. සිරියානු අර්බුදයේ දී, සිරියානු ජනාධිපති බෂීර් අල් අසාද්ට සහාය දක්වන්නේ ඉරානයයි.

(ප්‍රෙස් ටීවී)

 


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS