ලෙබනන් උරුම වැඩසටහනකට ලංකාවත් !ලෙබනන් විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණික ආයතනයේ විසින් සංවිධානය කරන විශේෂ උරුම පිළිබද වැඩසටහනක් වන අබේ උරුමය ප්‍රදර්ශනය සඳහා ලෙබනන් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් සඳහා සහභාගී වූයේය.

ලෙබනනයේ විදේශ දූත මණ්ඩල නියෝජිතයින් ඇතුඞ ලෙබනන් ජාතිකයින් 3000 කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වූ මෙම ප්‍රදර්ශනය ඉකුත් 07 සහ 08 යන දිනවලදී බීරැට් නුවර පිහිට එම විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි.

මෙම උත්සවයට සංගීතය, කවි, සාම්ප්‍රදායික ගීත සහ නැටුම්, සිතුවම් ප්‍රදර්ශනය, අත්කම් භාණ්ඩ සහ ඡායාරූපකරණය මෙන්ම ආහාර වර්ගද ඇතුළත් විය. මෙම අබේ උරුමය ප්‍රදර්ශනයේදී විවිධ රටවල්වල ජනතාවගේ අනන්‍යතාව සහ සංස්කෘතිය නියෝජනය වීම විශේෂත්වයකි.Abey Heritage Association විසින් මෙම උත්සවය සංවිධානය කරන ලදී.

12 වන සියවසේ සිට අද දක්වා ලෙබනන් ඉතිහාසයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අබේගේ උරුමය ඉස්මතු කොට ආරක්ෂා කර ගැනීමට සංගමය අරමුණ වන අතර  එම ඉතිහාසය තුළ එහි ජනතාවගේ සහජීවනය සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධව පවතී.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ ප්‍රදර්ශන කුටියේ සංචාරක කර්මාන්තය, ලංකා තේ සහ ලාංකීය දේශීය ආහාර පිසීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සිදු විණි.

සුජීව වනිගසූරිය මහත්මියගේ "සිත්රෑ නර්තන ඇකඩමිය" උත්සවය සඳහා නර්තන අංග දෙකක් ඉදිරිපත් කළේය.

ශ්‍රී ලාංකීය කුටිය චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ පින්තූරවලින් යුක්ත වූ අතර ශ්රී ලංකාව සංචාරකයින්ට සඳහා සුදුසු මෙන්ම ලංකාවේ සංචාරය කිරීම හා පැමිණීම සඳහා උනන්දු කරවීම සඳහා නරඹන්නන්ට සංචාරක තොරතුරු ලබා දෙන ලදී.එම ස්ථානයට පැමිණි නරඹන්නන් සඳහා ලංකා තේ සහ ආප්ප හා කට්ටස්ම්බල් ද නොමිලේ ලබාදුන්නේය.


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS