පලස්තීනයට නව තානාපතිවරයෙක්කුවේට් රාජ්‍යය පළමුවරට පලස්තීනයට තානාපතිවරයෙක් පත් කර ඇති බව ඇලන්බා දිනපතා පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

ජෝර්දානයේ අම්මාන් හි වත්මන් කුවේට් තානාපති, අසීස් අල්- ඩයිහානි පලස්තීනයේ කුවේට් අනේවාසික තානාපතිවරයා ලෙසපත් කර ඇත.

පලස්තීනය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු පහසුවෙන් සිදුකර ගැනීමේ අරමුණින් අදාල පත්වීම සිදුකර ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින්, කුවේට් නගරය)

RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS