න්‍යෂ්ටික බලය හැමෝටම තහනම් කළ යුතුයිබලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට න්‍යෂ්ටික බලය උද්පාදනය කර ගැනීමට සෑම රටකටම අවසර දිය යුතු බවත්, එසේ නැතිනම් සියලුම රටවලට න්‍යෂ්ටික බලය පොදුවේ තහනම් කළ යුතු බවත් තුර්කි ජනාධිපති පවසයි.

තුර්කි ජනාධිපති රිජෙප් තායිප් එර්දොවාන් මෙසේ කියා සිටියේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිය අමතමිනි. තුර්කිය උත්සාහ ගන්නේ ද ඔවුන්ගේ බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට න්‍යෂ්ටික බලය යොදා ගැනීමටය.

(අල් ජසීරා)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS