ඉරාකයේ මොසූල් නගරයෙන් සියයට 60 ක් රජයේ හමුදා අතටඅයි.එස්.අයි.එස්. හෙවත් දනේෂ් ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ සටන්වදිමින් ඉරාකයේ මොසූල් නුවර මුදා ගනිමින් සිටින ඉරාක රජයේ හමුදාව පවසන්නේ, මේ වනවිට නගරයෙන් සියයට 60 ක ප්‍රමාණයක් මුදා ගැනීමට තමන්ට හැකි වී ඇති බවය.

මොසූල් නුවර මුදා ගැනීම සඳහා ඉරාක හමුදාව සිදු කරන මෙහෙයුම්වලට කුර්දි සටන්කාමීන්ගේ ද සහාය නොඅඩුව හිමිවෙයි. නගරය කෙමෙන් කෙමෙන් මුදා ගැනීම සිදුවන්නේ නගරයේ කොටු වී සිටින සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂිතව නගරයෙන් ඉවත් කරමිණි.

 

(ප්‍රෙස් ටීවී)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS