අප්‍රේල් අවසානය දක්වා සාජාහි උත්සව අත්හිටුවයිකොවිඩ් - 19 වසංගතය පැතිරීම වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙස සියලුම පොදු රැස්වීම්, උත්සව සහ ක්‍රීඩා තරඟ ඇතුළු උත්සව සියල්ල අප්‍රේල් මාසයේ අවසානය දක්වා නවතා අත්හිටුවන ලෙස සාජාහි සුල්තාන් බින් මුහම්මද් අල්-ක්වාසිමි නියෝග කර තිබේ.

මීට පෙර සියලු රැස්වීම් සහ උත්සව මාර්තු අග දක්වා කල්දමා තිබූ අතර මෙම නියෝගය අද (29) ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී.


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS