හදිසි තත්වයක් ඇති වුවහොත්...දැනට කෙමෙන් උච්චවන ඉරානය සහ අමරිකාව අතර හට ගන්නා යුදමය වාතාවරණය සහ හදිසි තත්වයක් ඇති වුවහොත් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිලිබදව සෞදි අරාබියේ රියාද් පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලයශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙසේ දැනුම්  දෙනු ලැබේ.

ලලිත්  ප්‍රේමලල්
සෞදි අරාබියේ  සිට
 

RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS