සඳ එළියෙන් දේදුන්නක් පායලාපසුගිය පෝ දා, පුර සඳ නැග එද්දී, එංගලන්තයේ ක්‍රම්බියා ප්‍රාන්තයේ වැසියන්ට සුවිශේෂී දේදුන්නක් දකින්න ලැබුණි.

රාත්‍රියේ දිස්වුණු මේ දේදුන්න සඳ එළිය වාතයේ ජල වාෂ්ප ඔස්සේ නිර්මාණය වූවකි. මෙය හැඳින්වෙන්නේ ‘මූන්බෝ’ යනුවෙනි. මූන්බෝ ඉතා දුර්ලභ සන්සිද්ධියක් බව කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දෙති.

(බී.බී.සී.)

 


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS