ගින්නෙන් වාහන 1,400 ක් විනාශයිලිවර්පූල්හි මහල් කිහිපයකින් සමන්විත රථ ගාලක පැතිර ගිය ගින්නකට හසුවීමෙන් වාහන 1,400 ක් විනාශ විය.

ගින්න සමඟ හටගත් දුමාරය හේතුවෙන් අවට නිවාස සහ ගොඩනැගිලිවල සිටි වැසියන් සිය ගණනක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කළේය.

ගින්න හටගත්තේ සහ පැතිර යන්න වූයේ ලිවර්පූල් එකෝ රඟහලට යාබදව පිහිටි රථ ගාලේය. ගින්න හටගන්නා අවස්ථාවේදී රථගාල වාහනවලින් පිරී පැවැතිණි.

ගින්න නිවා දැමීමට ගිනි නිවන භටයන්ට පැය ගණනාවක් වෙහෙසීමට සිදුවිය. ගිනි නිවන ට්‍රක් රථ 14 ක් ගින්න නිවා දැමීමට කැඳවන ලදී. ගින්නෙන් වාහනවලට හානි සිදුවුණත් පුද්ගලයන් කිසිවකුටවත් අනතුරක් සිදු නොවිණි.

(ඒ.එෆ්.පී.)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS